Garantieregeling kookreizen

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt eet!verleden gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van eet!verleden op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan eet!verleden, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van jouw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan eet!verleden. Mocht eet!verleden voor het einde van jouw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Voorwaarden historische kookreizen eet!verleden

Boeking
De historische kookreis omvat het verblijf in een accommodatie, alle activiteiten, maaltijden, dranken bij de maaltijden en vervoer van en naar de activiteiten, zoals omschreven op de website van eet!verleden. Vervoer van en naar de verblijfslocatie is niet in de reissom inbegrepen.

Deelnemers beschikken over de benodigde reisdocumenten, zoals ID-kaart, paspoort en eventueel vaccinatiebewijs. De organisator van de historische kookreis is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ontbrekende documenten of kosten die daar uit voortvloeien.

Betaling
Met een aanbetaling van een deel van de deelnamekosten via STO Garant (zie onder) reserveer je een plek voor de historische kookreis. Definitieve deelname aan de historische kookreis is bevestigd na betaling van de volledige deelnamekosten. De volledige deelnamekosten moeten 12 weken voor aanvang van de reis voldaan zijn. Bij boekingen binnen 12 weken voor aanvang van de reis moeten de deelnamekosten geheel en direct voldaan worden.

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt eet!verleden gebruik van STO Garant. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van eet!verleden wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking, dan betaal je de reissom niet aan eet!verleden, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van jouw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van eet!verleden niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Annulering
Deelnemers kunnen hun aanmelding kosteloos annuleren tot 12 weken voor aanvang van de reis. Bij annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de reis wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 6 weken voor de reis is geen restitutie mogelijk.

De historische kookreis vindt plaats bij een minimum aantal van tien deelnemers. Zodra dit minimum bereikt is, ontvangen deelnemers daarover bericht. Deelnemers ontvangen uiterlijk 12 weken voor aanvang van de reis bericht over de definitieve doorgang van de reis op basis van het minimum aantal personen.

De organisator van de historische kookreis houdt zich het recht voor om de reis en de kamerboekingen op ieder moment te annuleren bij bijzondere omstandigheden, zoals COVID maatregelen. Bij annulering ontvangen deelnemers het volledige betaalde bedrag retour, minus administratiekosten à € 20 per boeking. Eventuele kosten die deelnemers gemaakt hebben voor diensten die buiten de reis vallen, zoals verzekering en vervoerskosten, worden niet vergoed.

Verzekeringen
De organisator van de historische kookreis en de eigenaren van de accommodatie zijn niet verantwoordelijk voor reisverzekering, annuleringsverzekering en ziektekostenverzekering. Controleer of je verzekeringen in orde zijn voordat je op reis gaat.

Medische voorwaarden

De organisator is niet verantwoordelijk voor reacties ten gevolge van voedselintoleranties, allergieën, alcoholgebruik en drugsgebruik. Drugsgebruik is niet toegestaan.

Huisregels verblijfslocatie

We verblijven op een historische locatie. Deelnemers gaan met respect voor de locatie en de omgeving om. Eventuele schade aan de accommodatie en omgeving door grove nalatigheid of misdraging door deelnemer, is voor rekening van de deelnemer. De organisator van de historische kookreis en de eigenaren van de accommodatie zijn hier niet verantwoordelijk voor.